Fotogalerie:http://mafyk.rajce.idnes.cz/

nebo při kliknutí na fotku či nadpis schůzky.

Akce

Exkurze

15.3.2017

MFF Akustika + Planetárium

Na nejoblíbenější pokusy pro střední školy na MFF UK vyrazily třídy L3 a L2 doprovázená třídní učitelkou Mgr.Peldovou. Z předváděných pokusů na MFF je Akustika nejlépe hodnocena možná i proto, že pokusy předvádí RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D
Jako další program byla návštěva Planetária.

Seminář

11.3.2017

Seminář k Astronomické olympiádě

Před závěrečnou částí krajského kola Astronomické olympiády se mi podařilo domluvit s MUDr. Kříhou návštěvu naší školy a jako každý rok připravit pro účastníky AO seminář. Studenty čeká do 27.3., kdy proběhne tříhodinové on-line měření sil všech účastníků z celé republiky, ještě odevzdání domácí části. Ikdyž se pro seminář nenašel jiný termín než sobota, přišlo 5 studentů, za což mají u mne pochvalu. Spolu s lektorem jsme strávili ve škole čas od devíti do půl druhé.

Praktika

3.3.2017

Fyzikální praktika L1 a E1

Prváci z tříd L1 a E1 poprvé v rámci výuky fyziky absolvovali Fyzikální praktika na téma Mechanika. Prováděli ve dvojicích měření na jednotlivých stanovištích. Vrcholem jejich snažení bylo změření rychlosti diabolky vystřelené ze vzduchovky.
Velice oblíbenou úlohou je také složení kladkostroje nebo analýza šikmého vrhu.
Fotografie z tohoto měření jsou zde pro jednotlivé třídy L1 a E1.

Exkurze

1.3.2017

MFF Elmg. vlnění + Planetárium

Tentokrát na pokusy pro střední školy na MFF UK vyrazily třídy L2 a E3 doprovázená třídním učitelem Mgr. Klečkou. E3 jela poprvé. ale studenti zklamáni určitě nebyli, navíc, když jsme v posluchárně byli sami, další školy nedorazily.
Jako další program byla návštěva Planetária s pořadem Oko do vesmíru.

Exkurze

1.2.2017

MFF Mechanika + ČVUT FEL

Tak ještě jednou MFF a pokusy pro SŠ z mechaniky. Poprvé na MFF jely třídy L1 a E1. Pokusy předváděl opět doc. Zdeněk Drozd se svou kolegyní. Prváci byli spokojeni a tak mohou na další pokusy pořádané MFF.
Odpolední program vyplnila návštěva FELu . Využili jsme, ža je zkouškové období a tak jsme navštívili tří laboratoře: Akustiky s bezodrazovou komorou, Elektrických výbojů a Fotovoltaických panelů. Využili jsme i možnosti navštívit unikátní výstavu historický počítačů.

Exkurze

9.11.2016

MFF Mechanika + Ústav Hydrodynamiky

Opět jsme byli na MFF na pokusech pro SŠ, tentokrát na mechanice. Velice zajímavé pokusy z mechaniky viděly třídy L2 a L3. Pokusy předváděl doc. Zdeněk Drozd se svou kolegyní.
Následná návštěva Ústavu pro hydrodynamiku Akademi věd umožnila studentům nahlédnout na vědecká pracoviště jako jsou: úprava pitné vody, nanovlákna, proudění kapalin, měření viskozity. Program byl zakončen přednáškou o sinicích.

Seminář

10.-14.10.2016

S matikou a fyzikou v Temešváru

Již druhým rokem bylo našich 10 studentů vybráno Fakultou elektrotechnickou z ČVUT na týdenní soustředění do Temešváru u Písku. Obsahem je prohloubení vědomostí studentů z matematiky a fyziky. Součástí jsou přednášky, pokusy i vlastní vědecká práce studentů.

Přednáška

6.10.2016

Procesory ARMmbed

Na katedře měření Elektrotechnické fakulty ČVUT přednášel doc. ing. Jan Fischer, CSc o procesorech ARMembed. Studenty seznámil s historií, použitím a dalšími možnostmi procesorů této platformy. Tyto procesoty studenti znají z platformy Arduino, jejíž silnější obdobu vyvinuli i na katedře měření pod názvem Nucleo.
Studenti převážně z oborů informatika a technického lycea se v druhé části naučili vytvořit program na blikající LED, tato část přednášky je ke tažení zde

Přednáška

6.10.2016

Fyzika plazmatu

Na katedře fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT přednášel ing. Karel Řezáč, Ph.D.o svém výzkumu v laboratoři silnoproudých výbojů. Přednáška byla, jak je u ing. Řezáče zvykem, pro studenty velice zajímavá a poutavá.
Studenti převážně čtvrtého ročníku byli seznámeni nejenom s principy termojaderné fúze, ale i s jednotlivými možnostmi, jak jí dosáhnou. Závěr přednášky obsahoval i současný stav jednotlivých projektů pracujících na dosažení termojaderné fúze. Přednáška je zde